La Càtedra
de Renovació
Pedagògica

Universitat de Girona
Ajuntament de la Vall d’en Bas
— Can Trona

Què és?

1

La CRP i la relació amb la UdG i l’Ajuntament de la Vall d’en Bas

1.1

La Universitat de Girona i l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, de mutu acord decideixen impulsar la Càtedra de Renovació Pedagògica amb l’objectiu de crear una estructura compartida per la millora i la transformació educativa al servei de tota la comunitat.

Objectius de la Càtedra de Renovació Pedagògica

1.2

La CÀTEDRA DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS – CAN TRONA es concep com un espai multidisciplinari d’investigació, formació, documentació i difusió centrat en la renovació pedagògica i l’educació alternativa en totes les seves vessants i perspectives integrades dins del que genèricament s’anomena «educació sostenible» durant l’etapa 0-16, tant en la seva vessant formal com no formal.

Orígens i valors fundacionals

1.3

La Càtedra de RP té el seus orígens, per una banda, en el treball fressat per investigadors i investigadores de la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG que a redós del grup de recerca Demoskole han estat treballant des de l’any 2000 aspectes relacionats amb la democràcia i la participació, la renovació pedagògica i la transformació educativa a Catalunya. Per altra banda, integra la mirada i pràctica educativa que ha desenvolupat l’Ajuntament de la Vall d’en Bas: un ajuntament que ha fet de l’educació i la cultura baluard de la política municipal desplegant programes i serveis dirigits a la cohesió de la comunitat educativa. La Càtedra de RP es creà formalment el curs 2018-2019 i es presentà oficialment a l’espai “Can Trona” (la Vall d’en Bas) el 13 de desembre de 2019. Els valors fundacionals de la Càtedra de RP són: la defensa i el cultiu de la reflexió pedagògica i el pensament polític, històric i filosòfic en un sentit crític i emancipatori; el compromís amb la justícia, l’equitat i la llibertat; la transformació educativa des d’una perspectiva radical; el foment de la crítica educativa com a exercici ineludible per superar pràctiques educatives tradicionals i conservadores; i l’esperit de servei a centres educatius, col·lectius, famílies, moviments socials i institucions públiques i privades interessades per una renovació educativa.

Línies de treball

2

Espai d’investigació

2.1

La Càtedra de RP de la UdG – Can Trona promou la investigació bàsica en els àmbits de la renovació pedagògica, la innovació i la transformació educativa i social per tal conèixer i avançar en aquest àmbit. Des de la Càtedra de RP es presenten comunicacions a congressos de caràcter acadèmic, s’escriuen articles en revistes especialitzades i dirigeixen tesis doctorals, treballs de fi de màster, treballs de fi de grau i treballs de recerca, a càrrec d’investigadors i d’investigadores juniors i sèniors, en els àmbits nacional i internacional. També contempla la possibilitat d’assessorar treballs de batxillerat acompanyats per un/a científic/a expert/a en el camp.

Espai de formació

2.2

La Càtedra de RP de la UdG – Can Trona és un espai formatiu destinat a equips d’investigació, professionals de l’ensenyament, associacions de famílies i regidories d’educació interessats en diversos aspectes de la renovació pedagògica. D’acord amb aquest objectiu, anualment es programaran seminaris monogràfics a la UdG i a Can Trona (seminari de tardor) adreçats a persones i institucions compromeses en introduir canvis en els centres educatius en els que estan vinculats.

La Càtedra, per altra banda, impulsa l’Espai formatiu per a Famílies i Mestres de la Vall l’objectiu del qual és organitzar un cicle de xerrades anual destinat a pares, mares i mestres. Amb l’objectiu d’aprofundir en els valors democràtics i la participació, aquest cicle es programa tenint en compte les necessitats de les AFAs, dels mestres de la Vall així com els interessos de l’àrea d’Educació i joventut de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas.

La Càtedra contempla la possibilitat d’impulsar altres espais de formació en funció de les necessitats expressades per la comunitat educativa.

Difusió i transferència de coneixement

2.3

La Càtedra de RP de la UdG – Can Trona és també un centre de documentació virtual i un espai de difusió de materials relacionats amb el seu àmbit d’estudi. La Càtedra promou conferències, reflexions, debats, presentacions de llibres, etc. relacionats amb la renovació pedagògica, la innovació i la transformació educativa i social. La Càtedra de RP de la UdG – Can Trona també té com a objectiu assessorar i acompanyar centres d’educació infantil, de primària i de secundària interessats en iniciar projectes renovadors des d’una perspectiva integrada i integral.

Organització

3

Organització interna

3.1

L’organització interna de la Càtedra de RP córrer a càrrec d’un equip de quatre persones encarregades de portar la gestió diària de la Càtedra.

Director de la càtedra
: Dr. Jordi Feu
Sociòleg i dr. professor del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona

Coordinador: Albert Torrent
Filòsof i professor del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona

Coordinador: Daniel Palau
Mestre, psicopedagog i professor de secundària i del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona

Secretaria tècnica: Núria Mestres
Psicòloga i suport tècnic d’un programa de mentoria de la Universitat de Girona

Consell assessor

3.2

El Consell assessor està format per nou persones vinculades al món educatiu i sensibles per la renovació pedagògica. La seva funció és supervisar les accions portades a terme, proposar noves activitats i orientar la política de la Càtedra.

Lluís Rubio, Tècnic d’Educació i joventut de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas

Xavier Besalú, Dr. en pedagogia, membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans i professor jubilat de la Universitat de Girona

Margarida Falgàs, Dra. en pedagogia, membre de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Girona i professora jubilada de la Universitat de Girona

Josep Miquel Palaudàrias, Dr. en pedagogia, professor jubilat de la Universitat de Girona

Òscar Prieto, Dr. en sociologia, professor del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona

Emili Puig, Dr. en pedagogia, professor del Departament de Didàctiques de la Universitat de Girona

Jordi Garcia Farrero, Dr. en pedagogia, professor del Departament de Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de Barcelona

Javier Pericacho, Dr. en pedagogia, professor del Departament de Didàctica de  la Universitat Autònoma de Madrid

Heike Freire, docent, investigadora, assessora i consultora en transformació educativa i desenvolupament humà en contacte amb la Naturalesa

Mestres i professors consultors

3.3

L’equip de docents consultors està format per educadors d’educació infantil, primària i secundària en exercici que estan treballant en la línia de la renovació pedagògica i a més, son bons coneixedors de la pràctica renovadora que es porta a terme al país. Amb aquests professionals es realitza una trobada anual amb l’objectiu de prendre el pols al sistema educatiu i suggerir temes d’interès.

Col·laboradors

3.4

Organismes públics
Facultat d’Educació de la Universitat de Girona, Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona, Departament de Didàctiques Específiques de la Universitat de Girona, Institut de Recerca de la Universitat de Girona i Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Girona Josep Pallach.

Càtedres i grups de recerca
GRES, Grup de Recerca en Polítiques, Programes i Serveis Educatius i Socioculturals, de la Universitat de Girona
SGR, Societats complexes: de l’estudi a la intervenció, de la Universitat de Girona
Càtedra Ferrater Mora de la Universitat de Girona 
GREPPS, Grup de Recerca en Pensament Pedagògic i Social UAB

Institucions Catalanes
Associació de Mestres Rosa Sensat
Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya
Fundació Ferrer i Guàrdia
Fundació Marta Mata
Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana (filial de l’ Institut d’Estudis Catalans)
Col·legi de Pedagogs de Catalunya

Finançament

3.5

La Càtedra de RP es finança a través de l’aportació anual que la Universitat de Girona i l’Ajuntament de la Vall d’en Bas. Així mateix obté finançament puntual provinent de diverses convocatòries públiques i de donacions.

Enllaços relacionats

Subscriu-te a la nostra newsletter