Maig ’21 – SEMINARI – Pedagogies de l’Índia

Aquesta monografia proposa un recorregut per algunes de les diverses línies pedagògiques inspirades per importants filòsofs i pensadors de l’Índia. Es tracta de perspectives amb una forta visió holística de l’educació, que tenen com a eix comú el desenvolupament del potencial humà. Aquests enfocaments presenten l’educació com una estratègia que ajuda a entendre i acceptar la complexitat i el misteri de la vida.

Al llarg de les sessions presentarem els diferents autors de referència i les seves aportacions educatives, sovint estretament vinculades a les seves biografies. Reflexionarem i analitzarem els seus marcs teòrics, les seves aportacions pedagògiques i les aplicacions pràctiques.

Comparteix