Espai Famílies i Mestres

’23 – ESPAI FORMATIU PER A FAMÍLIES I MESTRES – #maresparesinfluencers, #salutmental, #menjadorsescolars, #jovesfracàsioportunitats, #pedagogiaPikler

’22 – ESPAI FORMATIU PER A FAMÍLIES I MESTRES – #comunicacióatractiva, #menjariaprendre, #jovesicanvis #acostaralalectura

’21 – ESPAI FORMATIU PER A FAMÍLIES I MESTRES – #paperAFA, #improtanciadeljoc, #jovesisexualitat