CONVOCATÒRIA
PREMIS MESTRES 68

26a EDICIÓ
2023-2024

Organitzadors dels Premis

1.1

Són organitzadors d’aquests premis els Moviments de Renovació Pedagògica de les Comarques Gironines i la Càtedra de Renovació Pedagògica de la Universitat de Girona – Can Trona, i en són col·laboradors directes la Facultat d’Educació i Psicologia, l’Institut de Recerca Educativa i la Diputació de Girona. A banda, es compta amb un consell assessor l’objectiu del qual és orientar en qüestions programàtiques i organitzatives.

Finalitat

1.2

Reconèixer la trajectòria i el compromís de persones, entitats, associacions, organitzacions, moviments, centres, institucions, etc. vinculades a l’educació formal, no formal i informal a la demarcació de Girona, amb una atenció especial a aquells projectes educatius amb voluntat renovadora i una mirada comunitària, és a dir, que busquin generar transformacions emancipadores substantives en la col·lectivitat.

Premis

1.3

Els Premis tenen un caràcter honorífic. A cada edició s’atorgaran fins a tres guardons, corresponents a les modalitats següents:

 • Premi individual a la figura d’un mestre o mestra, d’un educador o educadora o bé d’una persona que hagi destacat per impulsar una pràctica educativa formal, no formal o informal en territori gironí, sempre que aquesta tingui un compromís comunitari i voluntat de transformació.

 • Premi a una entitat (institució, associació, organització, moviment, centre educatiu, centre de suport o assessorament a l’educació formal, no formal i informal, etc.) que hagi portat a terme una acció o un programa educatiu a les comarques gironines.

 • Premi a un projecte educatiu comunitari elaborat o executat per diverses organitzacions que treballin en xarxa, sempre que el projecte tingui un impacte clar en el context d’un poble, barri o ciutat de les comarques gironines.

Els premis poden declarar-se deserts si així ho estableix el jurat.

Candidatures

1.4

Les candidatures haurà de presentar-les una entitat, associació, centre, col·lectiu o institució, i en cap cas podran ser proposades a títol individual.

Periodicitat dels premis i presentació de les candidatures

1.5

Els premis se celebraran cada dos anys. Les candidatures poden presentar-se en nom propi (institució, associació, entitat o centre proposat) o bé a proposta de tercers per mitjà d’aquest formulari.

El període de presentació de candidatures s’inicia el 20 de juny i finalitza el 20 de desembre del 2023.

La documentació que ha d’acompanyar la candidatura consta de:

 • Justificació de la candidatura: explicació sintètica i clara dels motius pels quals es presenta la candidatura, tot destacant-ne el component de compromís educatiu i comunitari.
 • Explicació de la incidència de la candidatura presentada en l’entorn educatiu i social: presentació de l’impacte que el projecte té o ha tingut sobre la comunitat per mitjà d’evidències i fets que permetin de corroborar la proposta.
 • Material addicional rellevant per al jurat amb relació a la proposta (documents, reportatges, vídeos, lloc web, etc.), si ’escau.
 • Document de l’acord que ha pres el col·lectiu que presenta la candidatura (òrgan, data i signatura) que es troba en el formulari.

La presentació d’aquesta informació i documentació es farà únicament per via telemàtica per mitjà de les caselles específiques que trobareu en el formulari o bé, quan escaigui, adjuntant arxius en format PDF.

Cada candidatura pot optar només a una de les modalitats esmentades.

La signatura i presentació de la sol·licitud comporten la plena acceptació de les bases i autoritzen l’organització dels Premis a comprovar les dades presentades. Es contempla la possibilitat que l’organització, a instància del jurat, pugui requerir informació complementària.

El jurat

1.6

El jurat està format per les persones següents:

 • Pilar Gargallo Otero, mestra i expresidenta de la FMRPC
 • Lluís Espunya Danés, psicopedagog i membre del consell dels Premis Mestres 68
 • Montserrat Vilà Suñé, degana de la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG i membre del consell dels Premis Mestres 68
 • Anna Viñas Millán, educadora social, psicopedagoga i terapeuta familiar. Cap d’atenció a les a les Persones de L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro
 • Eudald Carbonell i Roura, arqueòleg. Investigador sobre la a teoria de l’evolució social de la humanitat.

Procediment de concessió i lliurament dels Premis

1.7

Finalitzat el termini de presentació de candidatures —i en un període màxim de tres mesos, d’acord amb les bases dels Premis—, el jurat les avaluarà, seleccionarà les propostes guanyadores i notificarà el resultat als premiats.

El lliurament dels Premis tindrà lloc a la sala d’actes de la Facultat d’Educació i Psicologia (FEP) de la Universitat de Girona abans de finalitzar el curs escolar.

Protecció de dades

1.8

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’organització dels Premis tractarà les dades de caràcter personal incloses en les sol·licituds presentades amb la finalitat de tramitar i fer el seguiment de la concessió dels Premis Mestre 68, d’acord amb els principis de licitud, lleialtat, transparència, seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades.


Nom del col·lectiu que proposa la candidatura (La presentació de propostes ha de ser col·lectiva)


Altres col·lectius que donen suport a la proposta:

Document d’acord de la presentació de la candidatura (adjunteu el document omplert) - El pots obtenir a la part inferior del forumlari)*

Expliqueu de manera sintètica i clara els motius pels quals presenteu la candidatura tot destacant-ne el component de compromís educatiu i comunitari
(màxim 150 paraules).

Expliqueu l’impacte que té o ha tingut sobre la comunitat per mitjà d’evidències i fets que permetin de corroborar la proposta
(màxim 250 paraules).

Material addicional d’informació per al jurat amb relació a la proposta.

Documents, reportatges, vídeos, lloc web, etc.
Adjunteu documents annexos o bé remeteu a un enllaç. En cas d’adjuntar un document en format PDF, assegureu-vos que no superi 10 MB.

NOTA: El jurat o el consell dels Premis Mestres 68 poden requerir més informació, si s’escau.

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999 i el Reial decret 94/1999 en matèria de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002 en matèria de comerç electrònic, us informem que les dades que figuren en aquest formulari s’inclouran en un fitxer automatitzat que només es destinarà a oferir informació de les nostres activitats i serveis. Sempre que vulgueu, podeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació d’aquestes dades; per fer-ho, heu d’enviar un escrit a l’adreça de correu electrònic catedra.renovacio.pedagogica@udg.edu.

* Document d’acord de la presentació de la candidatura